Наполеон / Регистрация

Регистрация

Вашата регистрация позволява записването на вашите решения. Позволена е само една регистрация от даден адрес на електронна пощенска кутия. Ние не използваме пароли, които трябва да запомняте. При успешна регистрация ще получите електронно писмо с уникален адрес за достъп до играта, вашия адрес за достъп. За по-голямо удобство може да запаметите този адрес в браузъра си или като препратка в компютъра или телефона си. Когато отворите играта през вашия адрес за достъп, ние записваме бисквитка (cookie) във вашия браузър. Тази бисквикта се ползва от играта за да ви разпознава.