Наполеон

Раздаване

Ходове

Решение

Правила

 1. Играе се със стандартно тесте от 52 карти.
 2. Картите от разбърканото тесте (с изключение на асата) се раздават както следва:
  1. по една карта през 90°,
  2. по една карта през 45°,
  3. по една карта през 22,5°,
  4. по една карта през 22,5°,
  5. по една карта през 90°.
  Картите се поставят една върху друга. Получават се 16 колони карти с различна дължина. Асата се поставят отделно едно до друго в средата.
 3. Премества се само по една карта при всеки ход.
 4. Премества се само най-горната карта от една колона.
 5. Премества се карта само върху последната карта от колона или върху асо.
 6. Върху празна колона може да се премества само поп.
 7. Върху колона се поставя карта с раличен цвят от най-горната карта (червена върху черна или обратно) .
 8. Върху колона се поставя карта със стойност една по-малка от тази на най-горната карта (по-малка върху по-гляма: 2 върху 3, 5 върху 6).
 9. Върху асо се поставят карти от същата боя.
 10. Върху асо се поставят карти само във възходящ ред (2,3,4,5,...) като се започва с 2.
 11. Целта на играта е да се съберат всички карти върху асата.

Бисквитки

Тази страница използва бисквитки (cookies) за да запази състоянието на играта: раздаване (deal), ходове (moves), таймер (timer) и регистрация (login).

Автор

Момчил Иванов, електронен адрес за кореспонденция momchil@xaxo.eu.

Запазени права

Всички права запазени. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, с изключение на посочените по-долу, са собственост на автора и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Копирането изрично забранено. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на този уебсайт, е забранено.

Използвани чужди ресурси

jQuery, https://jquery.org/, MIT license.

jQuery UI, https://jqueryui.com/, MIT license.

jQuery UI Touch Punch, http://touchpunch.furf.com/,, MIT license.

jQuery.winFocus, https://github.com/JDMcKinstry/jQuery.winFocus

Cards.js, https://github.com/einaregilsson/cards.js, http://einaregilsson.github.io/cards.js/, MIT license.

Nicu's Playing Cards, http://nicubunu.ro/cards/, public domain.

flag-icon-css, https://github.com/lipis/flag-icon-css, MIT license.

Sign Up by Charlene Chen from the Noun Project, Creative Commons license.

List by ArtWorkLeaf from the Noun Project, Creative Commons license.